Sizzler - Hotside / Salad Bar

Sizzler
Central Chiengrai
Muang Chiang Rai - Chiang Rai, Chiang Rai

รับสมัครพนักงาน Full time / Part time ประจำร้าน Sizzler

 

อัตราจ้างพนักงาน ประจำ : 10,000 -14,000 บาท ขึ้นไป

อัตราจ้าง Part-time : ชั่วโมงละ 45-60 บาท

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2 เท่า

 

ลักษณะงาน

-รับผิดชอบงานในภายร้าน ที่ได้รับมอบหมาย

-ปฏิบัติงานให้ได้ตาม มาตรฐานที่บริษัทกำหนด

-บริการลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100%

-ตรวจสอบดุแลความเรียบร้อยภายในร้าน

 

สวัสดิการต่าง

-โบนัสรายเดือน

-ค่าปิดร้าน

-ค่าวิชาชีพพิเศษ

-เครื่องแบบพนักงาน

-ตรวจร่างกายประจำปี

-ประกันสังคม

-ประกันสุขภาพกลุ่ม

-ประกันชีวิต

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

-วันหยุดตามประเพณี

-วันลาพักร้อนประจำปี

-ทุนการศึกษา

-OT

 

คุณสมบัติ

- อายุ 18 ปีขึ้นไป

- จบชั้น ม.3 ขึ้นไป

- มีใจรักงานบริการ

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- สามารถทำงานเป็นทีมได้

- หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส

 

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

Jobs Search