The Pizza Company - Driver

The Pizza Company
Delco Paseo Ramkhamhang
Saphan Sung - Bangkok, Bangkok

งาน: พนักงานส่งอาหาร Driver

ลักษณะงาน

 1.จัดเตรียมอุปกรณ์และดูแลความสะอาดที่ใช้ในการจัดส่งอาหารให้ลูกค้า

 2. ให้บริการจัดส่งอาหารกับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 100% 3. ตรวจเช็ค และทำความสะอาดของร้านและอุปกรณ์ต่างๆ
 4. ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน SOO ก่อนเสริฟให้ลูกค้า
 5. ดูแลการแต่งกายของตัวเองให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ : สวัสดิการอื่นๆ - อายุ 18 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- สามารถทำงานได้ 4-6 วัน/สัปดาห์
- สามารถทำงานได้ 4-8 ชั่วโมง/วัน (สามารถเลือกเวลาทำงานได้)
- พนักงานประจำ รายได้เฉลี่ย 12,000-14,500บาท/เดือน
- พนักงานชั่วคราว Part Time 43-55 บาท/ชั่วโมง ( ต่างจังหวัดเริ่มต้น 40 บาท/ชั่วโมง ) - พนักงานประจำ สามารถทำงานเป็นกะได้
- พนักงานส่ง มีมอเตอร์ไซต์ และใบขับขี่ พรบ.ของรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่หมดอายุ
- สามารถเริ่มทำงานได้ทันที ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

**มีค่าจัดส่งคิดตามรอบการส่งจริง**

**มีประกันอุบัติเหตุ และ ประกันสังคม

Jobs Search