เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชี้แจงประเด็นการเลือกใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

จากประเด็นความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดีย เรื่องการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโทรทัศน์ ของ เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เบอร์เกอร์ คิง ซิซซ์เล่อร์ สเวนเซ่นส์ แดรี่ ควีน เดอะ คอฟฟี่ คลับ และบอนชอน ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอน้อมรับความคิดเห็นของลูกค้าทุกท่าน และ บริษัทฯ จะพิจารณาเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมโดยจะเริ่มดำเนินการในทันที

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญ กับความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะใช้บริการต่างๆ ต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Jobs Search