เดอะ พิซซ่า คอมปะนี-ผู้จัดการร้านฝึกหัด

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
เดลโก พาสซิโอ รามคำแหง
สะพานสูง - กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร

 

ความรับผิดชอบหลัก :

 

ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ตรวจสอบความพร้อมในการเปิดร้านและความเรียบร้อยในการปิดร้าน โดยใช้ checklist

ให้ความสำคัญกับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 100%

รับสินค้าต่างๆ จาก supplier และดูแลการจัดเก็บให้เป็นไปตามมาตรฐาน

นับสต็อกสินค้า

วางแผนจำนวน/ ปริมาณสินค้าที่ต้องเตรียมและมอบหมายให้พนักงานจัดเตรียม

ตรวจเช็คความสะอาดของร้านและอุปกรณ์ต่างๆ

ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน SOO

จดบันทึกปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน เพื่อถามหรือประชุมกับผู้จัดการร้าน

ควบคุมเงินสดภายในร้าน

ลงบันทึกสินค้าที่เสียหาย

ตรวจเช็คการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของบริษัท

สื่อสารนโยบายหรือวิธีการปฏิบัติงานจากผู้จัดการร้านกับพนักงาน

ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน :

 

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในธุรกิจอาหารและบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

มีใจรักงานด้านบริการ

มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์

มีความสามารถในการสื่อสาร

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

Jobs Search