โรงคั่วกาแฟเวเนเซียโน ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความเป็นมืออาชีพด้านกาแฟ มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการทำให้ธุรกิจกาแฟเติบโต เริ่มต้นจากผู้ชาย 2 คนคือ Rocky Veneziano และ Craig Dickson ที่ค้นพบวิธีการที่ดีกว่าในการทำธุรกิจกาแฟให้ประสบความสำเร็จ จากประสบการณ์กว่า 25 ปีที่คร่ำหวอดในอุตสาหกรรม ทั้งสองคนได้ก่อตั้งโรงคั่วกาแฟเวเนเซียโนนี้ขึ้นเพื่อเป็นผู้ผลิตที่ช่วยให้ร้านกาแฟได้ค้นพบวิธีที่ดีกว่าในการทำงาน 

Jobs Search