เหตุผลที่ควรร่วมงานกับเรา

ที่ไมเนอร์ ฟู้ด คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ในแบบผู้ประกอบการ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน นำมาซึ่งสมรรถภาพในการทำงานที่ดีที่สุดของพนักงาน เราพร้อมสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้ลงมือทำในสิ่งที่แตกต่าง และมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและร่วมเติมเต็มศักยภาพ ฝึกฝนทักษะสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานของเราพร้อมที่จะเป็นผู้นำองค์กรต่อไปในอนาคต

  • People

    ความสำเร็จของทุกคนคือความสำเร็จของเรา ที่ไมเนอร์ ฟู้ด เราให้ความสำคัญกับเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน เราสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันทุกความมุ่งมั่นเพื่อให้ทุกคนไปได้ไกลยิ่งกว่า Peopleชีวิตของพวกเราที่ไมเนอร์ ฟู้ด

พวกเราทำสิ่งที่ดีที่สุดในทุกวันเพื่อก้าวไปไกลกว่าเดิม!

พวกเราพยายามอย่างหนักในการสร้างเป้าหมายที่เต็มไปด้วยความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวและความกระตือรือร้น ไมเนอร์ ฟู้ด สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่จะสร้างความร่วมมือด้วยความเชื่อใจ ในสิ่งที่พนักงานทุกคนสัมผัสได้ ทั้งความเห็นอกเห็นใจและความเคารพซึ่งกันและกัน ด้วยการกำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ชัดเจนและปรับใช้ทัศนคติที่ดีในการรับมือกับความเสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนความคิดและความรู้สึกของการเป็นเจ้าของร่วมกัน รองรับทุกเป้าหมายส่วนตัวของพนักงานทุกคน เกิดความรู้สึกสบายใจที่จะให้ความสำคัญไปกับงานที่ทำและมีการเปิดพื้นที่ให้กับการคิดนอกกรอบและความคิดสร้างสรรค์ การจะทำอย่างนี้ได้นั้น บริษัทจะต้องมั่นใจแล้วว่ามีเส้นทางและพื้นที่ในการเติบโตที่ชัดเจน ทั้งสำหรับพนักงานเองและสำหรับธุรกิจ สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลเบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจและพนักงานของเรา ในขณะเดียวกันก็หมายถึงการสร้างความก้าวหน้าให้กับชุมชนและผู้คนในพื้นที่ที่เราให้บริการอีกด้วย

แนวคิดของผู้นำ

ผู้นำไม่ควรยึดติดกับแนวทางเดิมๆ และควรเปิดรับความรู้ แนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้เราไปได้ไกลกว่าการแข่งขัน

Paul Kenny Chief Executive Officer

แนวคิดของผู้นำ

เรามีความเชื่อว่า คนแต่ละคน มีศักยภาพมากกว่าที่ตัวเองคิด เราจึงมักจะกระตุ้น และสนับสนุนให้พวกเขามองเห็น และดึงเอาศักยภาพเหล่านั้น ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่

Patamawalai Rattanapol Chief People Officer

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน

ที่ไมเนอร์ ฟู้ด คุณสามารถเติบโตในสายอาชีพได้มากกว่า เรามีโปรแกรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการจัดการและดำเนินงานร้านอาหาร ที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพพนักงานของเราให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำองค์กรต่อไปในอนาคต

ค้นหางานที่เหมาะสมกับคุณ

ถึงเวลาที่จะท้าทายตัวเองสู่มาตรฐานใหม่ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
ผลักดันและสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า การงานที่ก้าวหน้าได้เร็วกว่า
ทั้งเชิงการพัฒนาส่วนบุคคลและการพัฒนาด้านความเป็นมืออาชีพ

Jobs Search