เหตุผลที่ควรร่วมงานกับไมเนอร์ ฟู้ด

ร่วมงานกับไมเนอร์ ฟู้ด คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ในแบบผู้ประกอบการ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน นำมาซึ่งสมรรถภาพในการทำงานที่ดีที่สุดของพนักงาน เราพร้อมสนับสนุนให้พนักงานไมเนอร์ ฟู้ดทุกคนได้ลงมือทำในสิ่งที่แตกต่าง มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและร่วมเติมเต็มศักยภาพ ฝึกฝนทักษะสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานของเราพร้อมที่จะเป็นผู้นำองค์กรต่อไปในอนาคต

  • people

    ความสำเร็จของทุกคนคือความสำเร็จของเรา ที่ไมเนอร์ ฟู้ด เราให้ความสำคัญกับเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน เราสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันทุกความมุ่งมั่นเพื่อให้ทุกคนไปได้ไกลยิ่งกว่า พร้อมเผชิญกับทุกความท้าทายใหม่ ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมที่มี ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนต่อยอดศักยภาพไปในระดับที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้

    สมัครงานไมเนอร์ ฟู้ด PEOPLE

ชีวิตของพวกเราที่ไมเนอร์ ฟู้ด

พวกเราทำสิ่งที่ดีที่สุดในทุกวันเพื่อก้าวไปไกลกว่าเดิม!

ที่ ไมเนอร์ ฟู้ด พวกเราพยายามอย่างมากในการสร้างเป้าหมายที่มีคุณค่า แสดงถึงความมุ่งมั่น และเจตจำนงค์ของแบรนด์ สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างความร่วมมือ ความเชื่อใจ และความเคารพซึ่งกันและกัน กำหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ปรับใช้ทัศนคติที่ดีในการรับมือกับความเสี่ยง ขับเคลื่อนความคิดและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของเราทุกคนมีส่วนร่วมในทุกความพยายาม กล้าเผชิญกับทุกความท้าทายและนำเสนอความคิดที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้คือเหตุผลเบื้องหลังความสำเร็จของไมเนอร์ ฟู้ด และเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน เราจึงมีการกำหนดเส้นทางการเติบโตที่ชัดเจน ทั้งสำหรับพนักงานและธุรกิจ รวมถึงการสร้างความก้าวหน้าให้กับชุมชนและผู้คนในพื้นที่ที่เราให้บริการอีกด้วย

ติดตามเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานที่ไมเนอร์ ฟู้ด  

 

งานไมเนอร์ ฟู้ด PAUL KENNY

แนวคิดของผู้นำ

ผู้นำไม่ควรยึดติดกับแนวทางเดิมๆ และควรเปิดรับความรู้ แนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้เราไปได้ไกลกว่าการแข่งขัน

Paul Kenny Chief Executive Officer
การทำงานที่ไมเนอร์ ฟู้ด PATAMAWALAI RATTANAPOL

แนวคิดของผู้นำ

เรามีความเชื่อว่า คนแต่ละคน มีศักยภาพมากกว่าที่ตัวเองคิด เราจึงมักจะกระตุ้น และสนับสนุนให้พวกเขามองเห็น และดึงเอาศักยภาพเหล่านั้น ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่

Patamawalai Rattanapol Chief People Officer

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน

ที่ไมเนอร์ ฟู้ด คุณสามารถเติบโตในสายอาชีพได้มากกว่า เรามีโปรแกรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงการจัดการการดำเนินงานร้านอาหาร ที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพพนักงานของเราให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำองค์กรต่อไปในอนาคต

Jobs Search