ไมเนอร์ ฟู้ดตั้งเป้าจัดหาไข่ไก่จากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขัง (Cage-Free)

ไมเนอร์ ฟู้ด ทุ่มเทเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม เราตระหนักถึงความสำคัญของสวัสดิภาพของสัตว์ในการสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารและบริการที่มีความรับผิดชอบ
 


"ไข่" คือส่วนประกอบหลักในหลากหลายเมนูภายใต้แบรนด์ร้านอาหารของไมเนอร์ ฟู้ด เรามุ่งมั่นส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ลูกค้าทุกคน เรายินดีให้คำมั่นสัญญาในการจัดหาผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ทั้งหมดจากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขัง ได้แก่ ไข่ทั้งฟอง ไข่เหลว และผลิตภัณฑ์ไข่ไก่อื่นๆ สำหรับทุกแบรนด์ร้านอาหารของเรา ทั้งในส่วนธุรกิจที่บริษัทดำเนินการเอง และธุรกิจแฟรนไชส์ภายในปี 2570

เราเชื่อมั่นว่าคำมั่นสัญญาในการจัดหาผลิตภัณฑ์ไข่ไก่จากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขังสำหรับแบรนด้ร้านอาหารในเครือไมเนอร์ ฟู้ดทั่วโลก จะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสวัสดิภาพของสัตว์และส่งเสริมการสร้างห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืนและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของ ไมเนอร์ ฟู้ด และ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ที่ https://www.minor.com/th/sustainability/at-a-glance.


 

Jobs Search