แบรนด์ร้านอาหาร ธุรกิจ ไมเนอร์ ฟู้ด
แบรนด์ร้านอาหาร ธุรกิจ ไมเนอร์ ฟู้ด

ธุรกิจ ไมเนอร์ ฟู้ด

ไมเนอร์ ฟู้ด ผู้บุกเบิกและแนะนำแบรนด์ร้านอาหารสไตล์ตะวันตกให้ประเทศไทยได้รู้จักตั้งแต่ปี 2523 เป็นที่จดจำในฐานะผู้สร้างนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก จากสถิติความสำเร็จในการพัฒนาแบรนด์ร้านอาหารในเครือของเราจนก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาด และความสามารถในการดำเนินงานแบรนด์ร้านอาหารในระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงในแต่ละภูมิภาคอย่างเหมาะสมกับบริบทในแต่ละท้องถิ่น

Jobs Search