ธุรกิจ ไมเนอร์ ฟู้ด

ไมเนอร์ ฟู้ด ผู้บุกเบิกและแนะนำสไตล์อาหารตะวันตกให้ประเทศไทยได้รู้จักตั้งแต่ช่วงต้นปี 1980 เป็นที่จดจำในฐานะผู้สร้างนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก จากสถิติความสำเร็จในการพัฒนาร้านอาหารในเครือของเราจนก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาด และความสามารถในการดำเนินงานร้านอาหารในระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงในแต่ละภูมิภาคอย่างเหมาะสมกับบริบทในแต่ละท้องถิ่น

CASUAL DINING RESTAURANTS

Other

Jobs Search