Congratulations to All Minor Food Winners!

April 25, 2019

ขอแสดงความยินดีกับชาวไมเนอร์ ฟู้ด ที่คว้ารางวัล Tiger Awards จากงานประกาศรางวัล Minor Awards of Excellence 2018 จากการทุ่มเททำงาน และใช้วัฒนธรรมแห่งการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม โดยคุณวิลเลี่ยม ไฮเน็ค Chairman & Group CEO  ให้เกียรติมอบรางวัลด้วยตนเอง ท่ามกลางทีมผู้บริหาร ไมเนอร์ฟู้ด ระดับสูง ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

TIGER AWARDS

นครินทร์ ธรรมหทัย
General Manager – Dairy Queen

คุณนครินทร์ได้แสดงถึงความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับ Dairy Queen หนึ่งในเครือ ไมเนอร์ ฟู้ด เติบโตทางธุรกิจ สร้างผลกำไรในตลาดที่มีการแข่งขันสูง แม้ว่าพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป  ด้วยการพัฒนาทีมงานอยู่เสมอ และยังทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเฉพาะ International Dairy Queen เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ในปี 2018 Dairy Queen มียอดขายที่เติบโตขึ้น 5% ยอด Docket เติบโต 7.2% ยอดขายสาขาเดิมโตขึ้น 1 % และกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเติบโตสูงที่สุดเป็นสถิติถึง 17% หรือ 220 ล้านบาท

วลีพร ธนพีรศ
Senior Finance Director – Swensen’s

คุณวลีพร สร้างผลงานที่บรรลุเป้าหมายและเป็นผู้นำที่มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว เธอทำงานใกล้ชิดกับทีม International Dairy Queen  ในการริเริ่มความร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มการรับรู้ต่อแบรนด์ รวมทั้งถ่ายทอดวัฒนธรรมการทำงานไปสู่ผู้ที่จะสืบทอดตำแหน่งต่อจากเธอ คุณวลีพรถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการส่งมอบกำไรให้กับ Dairy Queen ถึง 5 ปีติดต่อกัน โดยปี 2018 เธอเป็นส่วนสำคัญในการส่งมอบกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเติบโตสูงที่สุดเป็นสถิติถึง 17% หรือ 220 ล้านบาท

ค้นหางานที่เหมาะสมกับคุณ

ถึงเวลาที่จะท้าทายตัวเองสู่มาตรฐานใหม่ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
ผลักดันและสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า การงานที่ก้าวหน้าได้เร็วกว่า
ทั้งเชิงการพัฒนาส่วนบุคคลและการพัฒนาด้านความเป็นมืออาชีพ

Jobs Search