หลักสูตร Business Leadership: พัฒนาแอเรีย โค้ชของเราให้เป็นผู้นำที่ดีกว่าเดิม

July 19, 2019

ไมเนอร์ ฟู้ด เรามุ่งมั่นในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพร้อมลงทุนเพื่อพัฒนาคนของเราให้เป็นผู้นำที่มีศักยภาพเกิดขีดจำกัดที่พวกเขาเป็นอยู่ โดยหลักสูตร Business Leadership คือ 1 ในหลักสูตรที่เรานำมาใช้พัฒนา Area Coach ของทุกแบรนด์ในเครือไมเนอร์ ฟู้ด ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุม ดูแล และบริหารการทำงานของพนักงานหน้าร้าน โดยหลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของพวกเขาให้ก้าวไปเป็นผู้นำทีมที่ดีขึ้น สร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าตามแนวทางของไมเนอร์ ฟู้ด 
 

 

ค้นหางานที่เหมาะสมกับคุณ

ถึงเวลาที่จะท้าทายตัวเองสู่มาตรฐานใหม่ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
ผลักดันและสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า การงานที่ก้าวหน้าได้เร็วกว่า
ทั้งเชิงการพัฒนาส่วนบุคคลและการพัฒนาด้านความเป็นมืออาชีพ

Jobs Search