‘Internship Programme’ พัฒนาน้อง ๆ ผ่านประสบการณ์การทำงานจริง

August 01, 2019

ไมเนอร์ ฟู้ด เราไม่เพียงมุ่งมั่นพัฒนาเฉพาะบุคลากรของเราเท่านั้น แต่เรายังส่งต่อไปถึงน้อง ๆ นักศึกษาฝึกงานของเรา ผ่าน ‘Intership Programme’ ที่ทำให้ทุกนาทีของการฝึกงานของน้อง ๆ เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านประสบการณ์การทำงานจริงด้วยการรับผิดชอบงานที่มีความสำคัญและจับต้องได้ โดยมีพี่เลี้ยงคอยสอนและให้คำแนะนำตลอดเวลา และเมื่อถึงวันจบหลักสูตร น้อง ๆ จะได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่รับผิดชอบ และสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดช่วงที่ฝึกงานให้แก่ผู้บริหาร รับฟังความคิดเห็น รวมทั้งรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน เพื่อเตรียมพร้อมนำประสบการณ์ที่ได้จากเราไปใช้ในการทำงาน และหากน้องคนไหนฉายแววโดดเด่น ก็มีโอกาสจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของไมเนอร์ ฟู้ดในอนาคตเช่นกัน

 

ค้นหางานที่เหมาะสมกับคุณ

ถึงเวลาที่จะท้าทายตัวเองสู่มาตรฐานใหม่ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
ผลักดันและสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า การงานที่ก้าวหน้าได้เร็วกว่า
ทั้งเชิงการพัฒนาส่วนบุคคลและการพัฒนาด้านความเป็นมืออาชีพ

Jobs Search