Grow’s Experiment Playground Program พัฒนาศักยภาพ เติบโตสู่การเป็นผู้นำในอนาคต

October 20, 2020

“เป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด” จะไม่ใช่ประโยคที่ดูล่องลอยและจับต้องไม่ได้อีกต่อไป

เพราะที่ไมเนอร์ ฟู้ด เราคือองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนของเราให้ก้าวไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุด สิ่งนี้คือ 1 ในค่านิยมหลักในการทำงานของเรา (Core values) ที่เราให้ความสำคัญและมุ่งมั่นทำมาโดยตลอด 

วันนี้ ไมเนอร์ ฟู้ดเปิดตัวโปรแกรมใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า ‘Grow’s Experiment Programme’ เพื่อมุ่งพัฒนาพนักงานที่มีความสามารถที่น่าจับตามอง และมีศักยภาพที่พร้อมเติบโต และก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำให้กับองค์กรในอนาคต ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ และแบ่งทีมทำโปรเจคที่ท้าทายความคิดร่วมกันตลอดระยะเวลา 3 เดือน (ก.ย.-พ.ย.) โดยแต่ละทีมก็จะมีผู้บริหารของไมเนอร์ ฟู้ดมาช่วยเป็นโค้ชประจำทีมให้ เพื่อช่วยกันเสริมสร้างทักษะและดึงศักยภาพความเป็นผู้นำที่สอดคล้องกับแนวทางการทำงานสู่ความสำเร็จในแบบเฉพาะของไมเนอร์ ฟู้ด (Behaviors for Success) ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ กระตุ้นให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน (Hyper Collaboration), ทำงานโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) และ Digital Acumen (เข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆและนำมาปรับใช้เพื่อสร้างคุณค่า) นอกจากนี้ โปรแกรมนี้จะเชิญกูรูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละเรื่องจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร มาร่วมแชร์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่เข้าโปรแกรมนี้อีกด้วย 

เรายังมีโปรแกรมอื่น ๆ อีกมากมายที่พร้อมพัฒนาคนของเราในทุก ๆ ระดับให้ก้าวไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุด เพื่อร่วมขับเคลื่อนไมเนอร์ให้ทะยานสู่ความสำเร็จในโลกยุคดิจิตอลต่อไป

ค้นหางานที่เหมาะสมกับคุณ

ถึงเวลาที่จะท้าทายตัวเองสู่มาตรฐานใหม่ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
ผลักดันและสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า การงานที่ก้าวหน้าได้เร็วกว่า
ทั้งเชิงการพัฒนาส่วนบุคคลและการพัฒนาด้านความเป็นมืออาชีพ

Jobs Search