มากกว่า ด้วยความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด

February 24, 2020

ด้วยความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของธุรกิจในฐานะผู้นำในอุต สาหกรรมอาหารระดับโลกของ ไมเนอร์ ฟู้ด เราใส่ใจในการทำธุรกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาผลลัพธ์ทางธุรกิจให้ ‘ไมเนอร์เป็นได้มากกว่า’ ปัจจุบันเรามีแบรนด์อาหารกว่า 44 แบรนด์ มากกว่า 2,270 ร้านอาหารในเครือ และขยายสาขาไปกว่า 27 ประเทศทั่วโลก นั่นช่วยตอกย้ำว่าทุกความสำเร็จเกิดขึ้นได้ที่ไมเนอร์ ฟู้ด

ค้นหางานที่เหมาะสมกับคุณ

ถึงเวลาที่จะท้าทายตัวเองสู่มาตรฐานใหม่ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
ผลักดันและสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า การงานที่ก้าวหน้าได้เร็วกว่า
ทั้งเชิงการพัฒนาส่วนบุคคลและการพัฒนาด้านความเป็นมืออาชีพ

Jobs Search