ชาวไมเนอร์ทั่วโลกพร้อมใจออกไปทำความดีในวันไมเนอร์ ฟาวเดอร์ส เดย์

June 07, 2019

ไมเนอร์ ฟู้ด ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำในธุรกิจอาหารที่ส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยม เหนือความคาดหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า แต่ยังให้ความสำคัญถึงการตอบแทนสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์คืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ

วันที่ 4 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสำคัญของพนักงานไมเนอร์ทุกคน เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไมเนอร์เท่านั้น แต่ยังเป็นวันที่พนักงานไมเนอร์ทุกคนทั่วโลก ทั้งไมเนอร์ โฮเทลส์ ไมเนอร์ ฟู้ด และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ จะออกไปทำความดีเพื่อสังคม โรงเรียน และชุมชนร่วมกันเป็นประจำทุกปี ตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

และเช่นเดียวกับทุกๆ ปี ปีนี้ ทีมผู้บริหารไมเนอร์ ฟู้ด และพนักงานในเครือไมเนอร์ทุกคนในประเทศไทย ที่รวมถึงพนักงานของไมเนอร์ ฟู้ด ได้รวมพลังไปทำความดีร่วมกันใน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก โรงเรียนโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน โรงเรียนทำนบแพ้ว โรงเรียนวัดเกาะ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก โรงเรียนวัดเสาธงเก่า โรงเรียนวัดกลางดง โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ โรงเรียนวัดหนองขาม และโรงเรียนวัดชาวไทยใหม่ โดยใช้แรงและพลังจาก 2 มือบวกกับใจที่มุ่งมั่น ไปช่วยกันปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียน โรงอาหาร แปลงเกษตร และเพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกับน้อง ๆ ในโรงเรียน ซึ่งจะช่วยสร้างจิตสำนึกของการรักห้องเรียน รักโรงเรียน และรักษ์โลกให้กับน้อง ๆ และไม่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้น เพื่อนๆ ชาวไมเนอร์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างก็ร่วมใจกันออกไปทำความดีเพื่อสังคมในวันนี้ด้วยเช่นกัน

ค้นหางานที่เหมาะสมกับคุณ

ถึงเวลาที่จะท้าทายตัวเองสู่มาตรฐานใหม่ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
ผลักดันและสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า การงานที่ก้าวหน้าได้เร็วกว่า
ทั้งเชิงการพัฒนาส่วนบุคคลและการพัฒนาด้านความเป็นมืออาชีพ

Jobs Search