ไมเนอร์ ฟู้ด ร่วมมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการแฟรนไชส์ก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน

วันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ไมเนอร์ ประสานพันธมิตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกระดับผู้ประกอบการของไมเนอร์ผ่านโปรแกรม ‘Minor Franchise Academy’ เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ เร่งการเติบโตของแบรนด์แฟรนไชส์ทั้งสี่แบรนด์ อาทิ The Pizza Company, Swensen’s, Dairy Queen และ Coffee Journey ทั้งในด้านความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จ โดยโปรแกรมนี้ได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารไมเนอร์ ฟู้ด นำโดย คุณธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ คุณอรวลัญช์ สีวลีพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณชัยรัตน์ ภัทรพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจแฟรนไชส์ ร่วมแชร์ประสบการณ์ และมุมมองในมิติของการบริหารการปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย

‘Minor Franchise Academy’ ได้รับการพัฒนาให้สอดรับกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจแฟรนไชส์ และการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะ แนวคิดต่าง ๆ ที่จำเป็นผ่าน 6 โมดูลในระยะเวลา 10 วัน เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานธุรกิจแฟรนไชส์ สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า, สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ยั่งยืน และสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน

Jobs Search