ไมเนอร์ ฟู้ด แชร์แนวคิด ‘Strategic Execution Management’ ให้กับเหล่าผู้บริหารของ SCGP

ไมเนอร์ ฟู้ด ได้รับเกียรติจากเหล่าผู้บริหารของเอสซีจีพี (SCG Packaging) บริษัทในเครือเอสซีจี (SCG) ให้เข้าร่วมบรรยายและให้แนวคิดในหัวข้อ 'Strategic Execution Management' ให้กับเหล่าผู้บริหารของเอสซีจีพี ในงานประชุม CIP Leadership Cloud…where leaders share and learn ณ The Hall วิภาวดี โดยมีคุณภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน, Chief People Officer และคุณกฤษกร เจริญพานิช, Corporate HR Manager เป็นตัวแทนของไมเนอร์ ฟู้ด บอกเล่ากลยุทธ์และยกตัวอย่างแนวทางในด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของไมเนอร์ ฟู้ด ผ่านรูปแบบรายการ 'Live สาระ ออนทัวร์' รายการทอล์คโชว์ที่มอบสาระและความรู้ในแบบเป็นกันเองตามสไตล์ไมเนอร์ ฟู้ด เพื่อให้เหล่าผู้บริหารของเอสซีจีพี ได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ และเป็นแนวทางในการวางแผนงานด้านบุคลากรในทีมของตัวเอง อย่างเช่น

- การปรับกลยุทธ์ด้านทรัพยาบุคคลในช่วง COVID-19
- การวางแผนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งผู้บริหารและพนักงาน
- หลักเกณฑ์การตั้งเป้าหมายและประเมินผลของบุคลากรในองค์กร
- กระบวนการผลักดันให้บุคลากรในองค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งของตัวเองและองค์กร
- แนวทางการทำงานสู่ความสำเร็จของบุคลากรในองค์กร (Behavior for Success)
- การสร้างประสบการณ์การทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับพนักงาน
- ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมได้ถามสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ พิสูจน์ให้เห็นว่า ไมเนอร์ ฟู้ด ได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับประเทศในเรื่องการเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารทรัพยากรบุคคล และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไมเนอร์ ฟู้ดและเอสซีจีพีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Jobs Search