ไมเนอร์ ได้รับเลือกเข้าชิงรางวัล AMCHAM People’s Choice Awards

โครงการปลูกต้นกล้าภาษาอังกฤษ โดยเดอะ คอฟฟี่ คลับได้รับรางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืนประเภท Rising Star ประจำปี 2561 และได้รับการเสนอชื่อโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเข้าชิงรางวัล AMCHAM People’s Choice Awards ประจำปี 2562 โครงการนี้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงเก่า ที่ได้รับการสนับสนุนวิธีการปลูกถั่วงอกจาก เดอะ คอฟฟี่ คลับ และส่งถั่วงอกที่เก็บเกี่ยวได้ไปเป็นวัตถุดิบในการทำผัดไทที่ร้านเดอะ คอฟฟี่ คลับทั่วประเทศ โครงการนี้สามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปเป็นเงินเดือนให้กับครูสอนภาษาอังกฤษผู้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับนักเรียนได้ ดูวีดีโอนี้เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

Jobs Search