17 September 2020

The Pizza Company ประกาศศักดาคว้า 3 รางวัลงาน “Thailand Franchise Award 2020”

ครั้งแรกของประเทศไทยกับการจัดงานประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทยยกระดับสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ก้าวไกลสู่สากล “Thailand Franchise Award : TFA 2020” จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการแฟรนไชส์เข้าร่วมโครงการ 63 บริษัทและมีบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าชิงรางวัลในรอบสุดท้ายจำนวน 23 บริษัทโดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (Total Franchise Quality Management – TQFM) กำหนดประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 5 ประเภทรวม 13 รางวัล

โดย The Pizza Company ได้สร้างความภาคภูมิใจบนเวทีระดับประเทศให้กับไมเนอร์ ฟู้ดอีกครั้ง ด้วยการประกาศศักดากวาดไปถึง 3 ประเภทรางวัลด้วยกัน ดังนี้

•    ประเภทที่ 1 รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม (Best Large Franchise) 
•    ประเภทที่ 2 รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม (Best Food Franchise) 
•    ประเภทที่ 4 รางวัลสูงสุดของงาน รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย (Franchise of The Year) 

ทั้ง 3 รางวัลที่คว้ามาได้ครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของทีมแฟรนไชส์ของ The Pizza Company ในการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์   อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าทางธุรกิจให้แก่พันธมิตรแฟรนไชส์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งตอกย้ำคุณภาพของอาหารและการบริการที่มอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าทุกคนด้วยเช่นกัน

Jobs Search