39 ผู้บริหารจบหลักสูตร Leading Innovation with Design Thinking รุ่นแรกของปี

June 25, 2019

Leading Innovation with Design Thinking หนึ่งในหลักสูตรที่ไมเนอร์ ฟู้ด ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อสร้างวิธีคิดและทักษะในการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางให้แก่ผู้บริหารระดับกลางของเรา ได้เสร็จสิ้นรุ่นแรกของปี 2019 ไปเป็นที่เรียบร้อย โดยมีเหล่าทีมผู้บริหารของไมเนอร์ ฟู้ด เข้ารับการฝึกฝน เรียนรู้ ในเวิร์คชอปเชิงปฏิบัติการที่จัดโดย ลูกคิดกรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันแสตนด์ฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อยกระดับความคิด ความเข้าใจ ที่จะทำให้ออกแบบสินค้าและบริการที่ทันสมัย ตรงใจลูกค้า และวิธีการทำงานร่วมกันในรูปแบบใหม่ที่เร็วขึ้น คล่องตัวขึ้น พร้อมตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 

โดยในวันจบหลักสูตร ผู้บริหารแต่ละกลุ่มได้นำข้อมูลที่ได้จากการร่วมกันลงพื้นที่ไปพูดคุยกับลูกค้าตั้งแต่วันแรก และใช้เวลาในการวิเคราะห์ วางแผน มาตลอดระยะเวลาที่เรียน มานำเสนอไอเดียใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ และมีแนวโน้มที่ไมเนอร์ ฟู้ดจะนำไปพัฒนาเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมีคุณค่าให้กับองค์กร ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากคุณพอล เคนนี่ CEO และคุณปัทมาวลัย รัตนพล CPO  ของไมเนอร์ ฟู้ด และคุณเมย์ ศรีพัฒนสกุล CEO ลูกคิดกรุ๊ป ร่วมแสดงความยินดีและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับทุกท่าน แน่นอนว่าเราจะไม่หยุดพัฒนากลุ่มผู้บริหารของเราแค่นี้ และจะมีรุ่นที่สองเกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อขยายการพัฒนาไปสู่ผู้บริหารระดับกลางคนอื่น ๆ ขององค์กรให้มากขึ้น

ค้นหางานที่เหมาะสมกับคุณ

ถึงเวลาที่จะท้าทายตัวเองสู่มาตรฐานใหม่ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
ผลักดันและสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า การงานที่ก้าวหน้าได้เร็วกว่า
ทั้งเชิงการพัฒนาส่วนบุคคลและการพัฒนาด้านความเป็นมืออาชีพ

Jobs Search