Accelerate Programme: การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้องค์กรเข้ากับวิธีคิดแบบสตาร์ทอัพ

September 06, 2019

ที่ไมเนอร์ ฟู้ด ความเชื่ออย่างหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน นั่นก็คือ เราเชื่อในศักยภาพของคน และการสร้างโอกาสในการพัฒนาให้กับบุคลากร ซึ่งเราถือเป็นหนึ่งในวาระที่สำคัญขององค์กร ไมเนอร์ ฟู้ด ลงทุนกับการสร้างโปรแกรมพัฒนาเพื่อดึงศักยภาพของบุคลากร ดั่งแรงขับเคลื่อนให้บุคลากรลงมือทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริง และดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำให้กับองค์กรในอนาคต

ปัจจุบันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการใช้ดิจิตอลที่ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว ไมเนอร์ ฟู้ด เองก็เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรอย่างจริงจัง เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและการแข่งขันบนเวทีโลก Accelerate Programme เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาบุคลากร โดยหลักสูตรเน้นไปที่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้องค์กรกับวิธีคิดแบบสตาร์ทอัพเข้าไว้ด้วยกัน Accelerate Programme ใช้ระยะเวลา 3 เดือน ผ่านการเรียนรู้ทักษะ 4 ด้านได้แก่ การพัฒนาด้านกลยุทธ์ขององค์กรในยุคดิจิตอล การให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และวิธีการคิดและทำงานแบบ Agile เพื่อให้พวกเขามีความพร้อมสำหรับการก้าวไปเป็นผู้นำองค์กรในอนาคต และเป็นพลังขับเคลื่อนให้ ไมเนอร์ ฟู้ด เป็นคู่แข่งคนสำคัญบนเวทีโลก

ค้นหางานที่เหมาะสมกับคุณ

ถึงเวลาที่จะท้าทายตัวเองสู่มาตรฐานใหม่ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
ผลักดันและสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า การงานที่ก้าวหน้าได้เร็วกว่า
ทั้งเชิงการพัฒนาส่วนบุคคลและการพัฒนาด้านความเป็นมืออาชีพ

Jobs Search