Design Thinking 2019 : เข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าเดิม

May 22, 2019

ไมเนอร์ ฟู้ด มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของเราในทุกระดับอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยในทุก ๆ ปี เราจะทำการวิเคราะห์หาความต้องการพัฒนาที่แท้จริงที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตทั้งขององค์กร ธุรกิจในเครือ ไมเนอร์ ฟู้ด และพนักงาน เน้นการสร้างทักษะและทัศนคติ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรให้ดีและเร็วกว่าการแข่งขันในตลาด สร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า และทะยานสู่ความสำเร็จในเป้าหมายทางธุรกิจ
 
Leading Innovation with Design Thinking คือหนึ่งในหลักสูตรที่เราได้เลือกสรรว่าจะช่วยยกระดับความคิด ความเข้าใจ การตั้งคำถาม ที่จะทำให้เราออกแบบสินค้าและบริการที่ตรงใจลูกค้า และวิธีการทำงานร่วมกันในรูปแบบใหม่ที่คล่องตัว พร้อมตอบรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ ทีมผู้บริหาร ไมเนอร์ ฟู้ด ของเราสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างอย่างมีคุณค่าให้กับลูกค้า องค์กร และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 
เราได้นำหลักสูตร Design Thinking เข้ามาในองค์กรเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2560 โดยผู้บริหารระดับสูงได้เดินทางไปเรียนหลักสูตรนี้ที่ Stanford University และพบว่าเป็นวิธีคิด วิธีการทำงานที่ดีและน่าสนใจ ในปี พ.ศ.2561 เราจึงขยายไปให้ผู้บริหารระดับกลางขององค์กร คือ Director และ Manager ทั้งหมด ได้เรียนหลักสูตรนี้ เพื่อมาช่วยกันขับเคลื่อนและปรับเปลี่ยนองค์กรให้สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง 

ค้นหางานที่เหมาะสมกับคุณ

ถึงเวลาที่จะท้าทายตัวเองสู่มาตรฐานใหม่ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
ผลักดันและสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า การงานที่ก้าวหน้าได้เร็วกว่า
ทั้งเชิงการพัฒนาส่วนบุคคลและการพัฒนาด้านความเป็นมืออาชีพ

Jobs Search