Fail Fast Showcase : ให้รางวัลกับทุกความสำเร็จและล้มเหลว เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้า

October 10, 2019

เบื้องหลังความสำเร็จอย่างยั่งยืนของ ไมเนอร์ ฟู้ด คือการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การตรียมความพร้อมให้กล้าเผชิญกับทุกปัญหาและความท้าทาย และพร้อมทะยานไปสู่ทุกความสำเร็จทางธุรกิจดั่งพลังที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ดีกว่าและเร็วกว่าของการแข่งขันในตลาด

Fail Fast Showcase อีกหนึ่งโครงการต่อยอดจากหลักสูตร Leading Innovation with Design Thinking รุ่นที่ 1 ที่ไมเนอร์ ฟู้ดจัดขึ้นสำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อยกระดับวิธีคิดและทักษะการทำงานโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยครั้งนี้เป็นการนำไอเดียที่สร้างสรรค์ขึ้นระหว่างการอบรมในหลักสูตรไปพัฒนาต่อในแต่ละแบรนด์ ด้วยการปรับสิ่งที่เรียนรู้มาใช้กับสถานการณ์จริง ผ่านวิธีคิดรูปแบบใหม่ตามหลักการ Design Thinking ผนวกเข้ากับวิธีการทำงานร่วมกันในรูปแบบใหม่ที่คล่องตัว และพร้อมรับการเปลียนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ (Agile) 

นอกเหนือจากปัจจัยทางธุรกิจ แต่ละไอเดียได้ผลลัพธ์ที่หลากหลายทั้งสำเร็จและล้มเหลว รวมถึงการกลับไปตั้งต้นใหม่อีกครั้ง ทีมผู้บริหารได้เรียนรู้และฝึกฝนในหลายๆ ด้าน อาทิ การตั้งคำถามและการรับฟังลูกค้าโดยไม่ใช้ความคิดตัวเองตัดสิน การสังเกตวิถีและพฤติกรรมลูกค้า หรือในทุกความผิดพลาดก็กลับไปตั้งคำถามเพื่อทำความเข้าใจลูกค้าอีกครั้ง และไม่ว่าไอเดียจะเล็กหรือใหญ่ก็สร้างความสำเร็จได้เหมือนกัน ท้ายสุดการทำงานร่วมกันเป็นทีมคือตัวขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน  ทั้งหมดนี้เพื่อสนับสนุนการเติบโตของทั้งองค์กรในการยกระดับความคิด ความเข้าใจในการออกแบบสินค้าและบริการได้อย่างทันสมัย ตรงใจ รวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีขั้นให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง 

ค้นหางานที่เหมาะสมกับคุณ

ถึงเวลาที่จะท้าทายตัวเองสู่มาตรฐานใหม่ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
ผลักดันและสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า การงานที่ก้าวหน้าได้เร็วกว่า
ทั้งเชิงการพัฒนาส่วนบุคคลและการพัฒนาด้านความเป็นมืออาชีพ

Jobs Search