Minor Food x Disrupt Technology Ventures พัฒนาผู้นำองค์กรผ่าน Accelerate Program

November 13, 2019

ไมเนอร์ ฟู้ด มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อดึงศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำองค์กรในอนาคต โดยการสร้างโปรแกรมพัฒนาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรม เพื่อพร้อมรับการเติบโตทางธุรกิจและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ผ่าน Accelerate Program ที่จัดทำขึ้นมาเป็นปีแรก ด้วยแนวคิดแบบสตาร์ทอัพ

โครงการ Accelerate Program - Hacking the Future 2019 ไมเนอร์ ฟู้ด พัฒนาโปรแกรมร่วมกับทีม Disrupt Technology Ventures นำโดย คุณกระทิง พูนผล -- หนึ่งในทีมผู้นำด้านสตาร์ทอัพในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดระยะเวลา 3 เดือนของโปรแกรม ได้มุ่งเน้นไปที่ 3 วัตถุประสงค์หลัก คือการพัฒนากลยุทธ์องค์กรในยุคดิจิตอล การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และวิธีการทำงานแบบยืดหยุ่นปรับตัวเร็ว (Agile) ผ่านการเรียนรู้จากกรณีศึกษา (case study) ของแนวคิดสตาร์ทอัพ รวมถึงการเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้กับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ไฟแรง เช่น Kaidee, Indy Dish, Hungry Hub, Kinkao และ ChomCHOB ที่สามารถปิดช่องว่างของการนำกลยุทธ์ไปใช้จริงโดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มารองรับ ทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ให้กับองค์กรและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

โปรแกรมปิดท้ายด้วย Hackathon 2 วันต่อเนื่อง ในครั้งนี้ทั้ง 8 ทีมจาก Accelerate Program มีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์จากทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาให้คำปรึกษา อาทิเช่น คุณพอล เคนนี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ไมเนอร์ ฟู้ด, คุณคูลชาน ซิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (CPO) ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, คุณเลิศศักดิ์ บุญส่งทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและกระจายสินค้า (CSO) ไมเนอร์ ฟู้ด, คุณปัทมาวลัย รัตนพล รองประธานคณะกรรมการบริหาร เอส แอนด์ พี (SNP), คุณสุวัฒน์ ปฐมภควันต์ ประธานกรรมการ Skootar, คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร หัวหน้าทีม SCB 10x รวมถึง คุณภิญญา นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GET ประเทศไทย เป็นต้น โดยผู้ที่ได้รับรางวัลนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง, รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์ และรางวัลการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเสมือนเป็นเชื้อเพลงที่ขับเคลื่อนไมเนอร์ ฟู้ด ให้พร้อมทะยานไปสู่ทุกความสำเร็จและเป็นหนึ่งในคู่แข่งคนสำคัญบนเวทีโลกได้อย่างดีกว่าและเร็วกว่าต่อไปในอนาคต 

 

ค้นหางานที่เหมาะสมกับคุณ

ถึงเวลาที่จะท้าทายตัวเองสู่มาตรฐานใหม่ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
ผลักดันและสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า การงานที่ก้าวหน้าได้เร็วกว่า
ทั้งเชิงการพัฒนาส่วนบุคคลและการพัฒนาด้านความเป็นมืออาชีพ

Jobs Search