รางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืน ปี 2561

April 25, 2019

Minor Sustainability Award เป็นรางวัลที่เริ่มขึ้นในปีพ.ศ.2559 เพื่อเชิดชูเกียรติและส่งเสริมความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของหน่วยงานภายในเครือไมเนอร์ ฟู้ด ไมเนอร์ โฮเทลส์ และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ ที่ตรงตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  โดยใช้แนวทาง “การสร้างคุณค่าร่วมกัน” เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ไมเนอร์ ฟู้ดมุ่งมั่นที่จะประเมินผลกระทบทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในธุรกิจของเรา รากฐานสำคัญของการสร้างคุณค่าร่วมกัน คือความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และสุขภาพของชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้สามารถพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ การตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างสังคม สิ่งแวดล้อม และผลประกอบการทางธุรกิจ  ถือเป็นพลังสำคัญในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

รางวัลนี้ได้เปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานภายในเครือไมเนอร์ส่งเรื่องราวการริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่เชื่อมโยงกับแนวทางการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์อย่างน้อย 1 ด้านหรือมากกว่า เข้าร่วมประกวดในโครงการ ประกอบด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า  ในปีนี้มีเรื่องราวดี ๆ จากทางไมเนอร์ ฟู้ด ที่คว้ารางวัลมาครองได้5 โครงการด้วยกัน

BEST  SUSTAINABILITY AWARD  2018

1) Nomad Coffee Group "โครงการจัดซื้อกาแฟอย่างยั่งยืน" - โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ  ซึ่งได้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจทั้งต่อบริษัทและเกษตรกร ในขณะเดียวกันก็สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยกัน

OUTSTANDING SUSTAINABILITY AWARD 2018

2)  Minor Dairy & Minor Cheese "โครงการแปรรูปหางนมเป็นปุ๋ยน้ำที่มีโปรตีนสูง" - โครงการแปรรูปหางนมที่มีปริมาณมาก เพื่อนำมาทำเป็นปุ๋ยสำหรับแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ซึ่งช่วยปรับปรุงผลผลิตข้าวโพดและลดต้นทุนของปุ๋ย อีกทั้งยังได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไมเนอร์ แดรี่ และ ไมเนอร์ ชีส กับคู่ค้าผู้ผลิตนม รวมถึงได้ประโยชน์จากการลดต้นทุนที่เกิดจากการกำจัดของเสียด้วย

3) Minor Food Supply Chain Management "โครงการลดคาร์บอน ฟุตพริ้นท์" -  รูปแบบการกระจายวัตถุดิบแบบใหม่ โดยการใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ขึ้น แต่จำนวนน้อยลงข เพื่อส่งสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค และใช้รถบรรทุกขนาดเล็กนำส่งสินค้าไปสู่หน้าร้าน ซึ่งช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

RISING STAR SUSTAINABILITY AWARD  2018

4) Burger King Thailand BK “เบอร์เกอร์ คิง รักษ์โลก ร่วมใจลดการใช้พลาสติก” - โครงการลดการใช้พลาสติกหลักภายในร้าน ผ่านการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานและลูกค้าถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลาสติก รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการภายในร้าน 

5) The Coffee Club Thailand "โครงการปลูกต้นกล้าภาษาอังกฤษ" - โครงการสนับสนุนการสร้างโรงปลูกถั่วงอกในโรงเรียน และรับซื้อถั่วงอกจากโรงเรียนเพื่อมาเป็นวัตถุดิบในเมนูผัดไทยให้กับร้าน เดอะ คอฟฟี่ คลับ ซึ่งช่วยให้โรงเรียนมีรายได้อย่างยั่งยืนในการจ้างอาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

ค้นหางานที่เหมาะสมกับคุณ

ถึงเวลาที่จะท้าทายตัวเองสู่มาตรฐานใหม่ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
ผลักดันและสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า การงานที่ก้าวหน้าได้เร็วกว่า
ทั้งเชิงการพัฒนาส่วนบุคคลและการพัฒนาด้านความเป็นมืออาชีพ

Jobs Search