อีกความสำเร็จที่แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมของ MDL&MCL

ข่าวดีสำหรับ MDL&MCL และ Minor Food ที่สามารถคว้ารางวัลในเวทีระดับประเทศได้อีกครั้ง โดยนายวิทูร ชัยวัฒนกุลวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน พร้อมทีมงานของบริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด (MDL) เข้ารับ 2 รางวัลด้านจัดการของเสียจากงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการและพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปี 2562 จากนายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยทั้ง 2 รางวัลประกอบด้วย การจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs (3Rs Awards) และรางวัลการใช้ประโยชน์ของเสียทั้งหมด โดยไม่มีการนำของเสียไปฝังกลบ (Zero Waste to Landfill Achievement Awards) จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสียของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสียและลดปริมาณกากของเสียที่ต้องกำจัดโดยวิธีฝังกลบตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse และ Recycle) นอกจากนี้ บริษัท ไมเนอร์ ชีส จำกัด (MCL) ยังได้รับมอบเกียรติบัตรในการเข้าร่วมโครงการการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs (3Rs Awards) เป็นปีแรกด้วยเช่นกัน ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) 

Jobs Search