เดอะ คอฟฟี่ คลับ คว้ารางวัลแคมเปญเป็นเลิศด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์ เวที MAT Award 2023

เดอะ คอฟฟี่ คลับ คว้ารางวัล Silver Award ในหมวดแคมเปญเป็นเลิศด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์จากเวที Marketing Award of Thailand 2023 (MAT Award 2023) ชูแคมเปญ “Business Turn Around, Paving The Path to Success” สะท้อนความแข็งแกร่งแบรนด์ในการเป็น Neighborhood Café ที่ดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างครอบคลุมผ่านการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกด้านแก่ผู้บริโภคทุกคน จนนำไปสู่การฟลิกฟื้นธุรกิจของเดอะ คอฟฟี่ คลับ ให้มียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19

Jobs Search