ไมเนอร์ ฟู้ดรับรางวัล FDA Quality Award ปี 2565 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดในเครือไมเนอร์ ฟู้ดรับรางวัล “FDA Quality Award ประจำปี 2565” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2563 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อันตรายที่ใช้ในครัวเรือน และการสาธารณสุข ด้วยมาตรฐานการผลิตและควบคุมคุณภาพในระดับสูง ให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าปลอดภัย โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค

ขอแสดงความยินดี และขอบคุณทีมงาน NMT ที่มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานคุณภาพการผลิตในระดับสูงอย่างไม่เคยลดละ!

Jobs Search