ร่วมยินดี !!! ประเทศไทยชนะเลิศนักการตลาดหญิงในภาคพื้นเอเชีย 2020

นาง นงชนก สถานานนท์ ผู้ช่วยรองประธานบริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เอส แอล อาร์ ที จำกัด หรือ ซิซซ์เล่อร์ ภายใต้การดำเนินธุรกิจของ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้รับรางวัลชนะเลิศนักการตลาดหญิงในภาคพื้นเอเชียในปี 2020 ที่ทางสมาคมการตลาดเอเชียจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 หรือ “ASIA’S TOP OUTSTANDING WOMEN MARKETEER OF THE YEAR 2020” จาก Asia Marketing Federation (AMF) โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (Marketing Association of Thailand – MAT)

อนึ่งรางวัล “ASIA’S TOP OUTSTANDING WOMEN MARKETEER OF THE YEAR 2020” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการบริการจัดการ และการทำกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับธุรกิจ โดยกลยุทธทางการตลาดนั้นทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ซึ่งเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค และมีนวัตกรรมที่เข้ามาขับเคลื่อนให้ผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังก่อให้เกิดยอดขายอันนำมาสู่ความสำเร็จของแบรนด์อีกด้วย รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย - Asia Marketing Federation (AMF) ซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนำด้านการตลาดในภูมิภาคเอเชียที่มีประเทศสมาชิก 17 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเก๊า มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

Jobs Search