MDL คว้ารางวัล “ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์” ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยให้พนักงาน

ที่ไมเนอร์ ฟู้ด เราให้ความสำคัญกับประสบการณ์การทำงานที่ดีและความปลอดภัยของพนักงานมาโดยตลอด สิ่งนี้ทำให้ Minor Dairy Limited (MDL) หนึ่งในบริษัทในเครือไมเนอร์ ฟู้ด คว้ารางวัลลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2020 โดยคุณวิทูร ชัยวัฒนกุลวานิช เป็นตัวแทนของ MDL เข้ารับรางวัลจากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นรางวัลระดับโล่ห์ทองแดง ที่มอบให้แก่บริษัทโรงงานผลิตที่สะสมชั่วโมงการทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุครบ 1,099,005 ชั่วโมงภายในปี 2019 

โดย MDL มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุในการทำงานสามารถป้องกันได้ผ่านการวางแผนและบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมการดูแลความปลอดภัยเพื่อพนักงานและสุขภาพอนามัยดีอย่างต่อเนื่อง

Jobs Search