ไมเนอร์ ฟู้ด จับมือ ศิริราช จัดแคมเปญ #ไมเนอร์แคร์

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ตอบรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบผ่านแคมเปญ #ไมเนอร์แคร์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจร้านอาหารที่ใส่ใจผู้บริโภคในทุกเมนู ส่งต่อแนวคิด Live Healthy, Live Long and Live Well จากความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศิริราชมูลนิธิ

แคมเปญ #ไมเนอร์แคร์ มีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทยให้มีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ ผ่าน 10 แบรนด์ในเครือที่มีสาขาเครือข่ายกว่า 1,900 สาขาทั่วประเทศ โดยกลุ่มผู้บริโภคและลูกค้าในเครือไมเนอร์ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสมทบทุนบริจาคในการจัดสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช เพียงสั่งซื้อเมนูพิเศษของแต่ละแบรนด์ในเครือไมเนอร์ ฟู้ด ที่ร่วมรายการ ซึ่งทุกยอดการสั่งซื้อเมนูพิเศษที่แต่ละแบรนด์จะหักเงินส่วนหนึ่งบริจาคสมทบทุนจัดสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

นายธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไมเนอร์ ฟู้ด ในฐานะผู้นำธุรกิจร้านอาหารในเมืองไทย ที่ใส่ใจในคิดค้นและออกแบบเมนูอาหารเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันในทุกๆ เจเนอเรชันและทุกๆ ไลฟ์สไตล์ รวมถึงกลุ่มลูกค้ารักสุขภาพที่ยังมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบของประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศิริราชมูลนิธิ เปิดตัวแคมเปญ #ไมเนอร์แคร์ เชิญชวนลูกค้าคนสำคัญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่ สร้างสังคมผู้สูงอายุที่น่าอยู่ ระดมทุนก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช พร้อมส่งต่อแนวคิดLive healthy, Live long และ Live well ให้แก่ผู้บริโภคในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน  เราคาดหวังว่าแคมเปญนี้จะสามารถเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนให้คนทั่วไปได้ตระหนัก และร่วมกันผลักดันเพื่อยกระดับสังคมสูงวัยในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพ ด้วยการร่วมเป็นพันธมิตรหลักกับทางศิริราช เพื่อเป็นสื่อกลางเชิญชวนให้ลูกค้าและคนทั่วไปร่วมบริจาคให้แก่โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ตลอดจนสร้างประสบการณ์อันดีร่วมกันระหว่างองค์กร แบรนด์ และลูกค้า สู่สังคมแห่งการให้และการแบ่งปันที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม”

นอกจากนี้ นางชมพรรณ กุลนิเทศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “ความยั่งยืนของสังคมในทุกบริบทนับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ ไมเนอร์ให้ความสำคัญและยึดถือมาโดยตลอด การร่วมมือกันในครั้งนี้จึงสอดคล้องกับพันธกิจหลักขององค์กรในการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน และพร้อมให้การสนับสนุนในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้วาง Sustainability strategy ออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 1.คน 2.ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) 3. สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์เสริมสนับสนุนอย่างการเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการสร้างคุณค่าร่วมกับทั้งองค์กร อันนำมาสู่ความร่วมมือกับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศิริราชมูลนิธิ ในโครงการส่งเสริมและระดมทุนการก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ผ่านแคมเปญ “ไมเนอร์แคร์” ในครั้งนี้”

Jobs Search