ไมเนอร์ ฟู้ดคว้ารางวัล SEA MIKE Silver Award ประจำปี 2565

ไมเนอร์ ฟู้ดคว้ารางวัล Silver จากงาน MIKE Award ประจำปี 2565 ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรางวัลนี้ได้ผ่านการประเมินอย่างละเอียดรอบคอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อมอบให้กับองค์กรธุรกิจที่ขับเคลื่อนความสำเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม และการบริหารจัดการความรู้ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันใหม่ๆ และตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

งานประกาศรางวัลจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Grande Center Point Hotel Terminal 21 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย นี่คือรางวัลที่สะท้อนความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมการทำงานตามแบบฉบับไมเนอร์ ในการเป็นองค์กรธุรกิจที่สนับสนุนการทำงานและการดำเนินธุรกิจด้วยความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความสำเร็จ และความสามารถในการแข่งขันใหม่ๆ ผ่านกลยุทธ์และโมเดลธุรกิจที่แตกต่าง ที่เกิดจากทีมงานเบื้องหลังที่มีศักยภาพ จากผู้คนที่มีความหลากหลาย แต่มีค่านิยม และวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันในแบบ Drive Culture ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรา ไมเนอร์ ฟู้ดพร้อมที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ และในระดับโลก

Jobs Search