ไมเนอร์ ฟู้ดคว้า 2 รางวัลในรายการ Employee Experience Awards 2022

ไมเนอร์ ฟู้ดคว้า 2 รางวัลในหมวด “Best Use of Recruitment Technology Tools” และ “Best Holistic Leadership Development Strategy” สะท้อนความมุ่งมั่นในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในกระบวนการคัดสรรคนที่มีความสามารถ และการพัฒนาผู้นำคุณภาพเพื่อรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจในโลกที่เปลี่ยนไป

https://awards.humanresourcesonline.net/employee-experience-awards-sg/2022-winners/ 

Jobs Search