ไมเนอร์ แบรนด์องค์กรอันดับ 1 ด้านอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย 5 ปีซ้อน!

ทุกความสำเร็จคือสิ่งที่สะท้อนถึงตัวตนและสิ่งที่เราทำ และไม่ธรรมดาแน่นอนหากเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้น 5 ปีติดต่อกัน! เพราะไมเนอร์ ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำในสายธุรกิจของเราด้วยการคว้ารางวัล Thailand's Top Corporate Brand Hall of Frame  2020 หรือรางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุดในประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยคุณวิลเลียม ไฮเน็ค ประธานกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลจากงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2020” ซึ่งวัดผลจากการทำวิจัยเรื่อง “การวัดมูลค่าและการจัดอันดับแบรนด์องค์กรใน ASEAN และประเทศไทย ประจำปี 2563” ของหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด (Master in Branding and Marketing Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันให้ภาคธุรกิจทั้งภูมิภาคตระหนักและให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในประเทศและในภูมิภาค

ความสำเร็จที่เราคว้ามาได้ถึง 5 ปีติดต่อกันนี้ ตอกย้ำให้เห็นถึงตัวตนของเราที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่รวดเร็วและดีกว่าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความภูมิใจให้กับพนักงานไมเนอร์ ที่ร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร จนทำให้ไมเนอร์เป็นแบรนด์องค์กรที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับประเทศ
 

Jobs Search