05 September 2019

ไมเนอร์ จับมือ IBM และ AIS ร่วมเป็นพันธมิตรโครงการ P-TECH พัฒนาทักษะเยาวชนเพื่อโลกอนาคต  

การค้นหาพันธมิตรและพัฒนาคน คือสิ่งที่ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลให้ความสำคัญมาโดยตลอด รวมทั้งปีนี้ ที่เราได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรภาคธุรกิจในโครงการ Pathway in Technology Early College High School ( P-TECH) หรือหลักสูตรอาชีวะสร้างทักษะเพื่อโลกอนาคต ร่วมกับบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ AIS เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา และสร้างทักษะการทำงานในโลกอนาคต ผ่านกระบวนการการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ และการฝึกจริงในสถานประกอบการ

นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ ‘Think Thailand : คิดเพื่อประเทศไทย’ โดยตอบสนองการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 10 ปี ที่มีเป้าหมายในการสร้าง ‘ประเทศชาติที่มั่นคง ประชากรมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน’ ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์

โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ไมเนอร์ฯ ได้ยึดแนวทาง ‘ไมเนอร์สร้างคน คนสร้างชาติ’ เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถที่จำเป็นสำหรับการทำงานในกลุ่มเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องผ่านหลาย ๆ โครงการ และโครงการ P-TECH นี้ก็เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่สำคัญที่เราพยายามจะนำองค์ความรู้และทักษะใหม่ ๆ ไปพัฒนาให้กับเยาวชนซึ่งกำลังศึกษาในสาขาที่เป็นที่ต้องการเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

Jobs Search