ปตท.เชิญไมเนอร์ ฟู้ด ร่วมแบ่งปันแนวคิดเรื่อง “How to Survive in a VUCA World” ให้กับพนักงานตรวจสอบภายใน

จะดีแค่ไหน ถ้าการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่พนักงานในองค์กร แต่ยังส่งต่อสู่ภายนอกองค์กรด้วยเช่นกัน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมเนอร์ ฟู้ด ได้รับเกียรติจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เข้าร่วมบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดในหัวข้อ ‘How to Survive in a VUCA World” ให้กับพนักงานปตท. ในงานประชุมหน่วยงานตรวจสอบภายในของปตท.ประจำปี 2563  หรือ  PTT Group Internal Audit Annual Conference 2020 โดยมีพนักงานจากหลายบริษัทในเครือปตท.เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับรูปแบบและจัดทำแผนการทำงานเพื่อสอดคล้องกับความท้าทายใหม่ ๆ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของปตท.


 

ภายในงาน คุณปิติชัย เดชประเสริฐศรี Group Director-HR Innovation และคุณปณิดา อนุกูล Corporate Talent and Learning Director เป็นตัวแทนของไมเนอร์ ฟู้ด เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์และเรื่องราวที่น่าสนใจในการทำธุรกิจของไมเนอร์ ฟู้ด ผ่านรูปแบบรายการ ‘Live สาระ’ รายการทอล์คโชว์เสริมสร้างความรู้ในแบบง่าย ๆ สบาย ๆ สไตล์ไมเนอร์ ฟู้ด เพื่อให้มุมมองใหม่ ๆ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานในโลกยุคปัจจุบันให้กับพนักงานของกลุ่มปตท. โดยมีสาระสำคัญ ๆ ได้แก่

•    การปรับกลยุทธ์การทำธุรกิจในช่วง Covid-19
•    ตัวอย่างของความสำเร็จจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
•    วิธีการเอาชนะใจผู้บริโภคในปัจจุบัน
•    แนวทางการพัฒนาทั้งผู้บริหารและพนักงานในองค์กร
•    แนวทางการทำงานในแบบ Hyper Collaboration และ Agile ของทุกแบรนด์ในเครือไมเนอร์ ฟู้ด
•    ฯลฯ


 

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานปตท. ได้สอบถามสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไมเนอร์ ฟู้ดและปตท. ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Jobs Search