การจัดการคำขอเข้าถึงเจ้าของข้อมูล

หากท่านต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาส่งคำขอของท่านมาให้เรา

ทางอีเมล์: [email protected] 

เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลของท่าน เราจะดำเนินการตามคำขอของท่านด้วยข้อมูลที่ท่านที่เกี่ยวข้องกับอีเมล และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ระบุไว้ในคำขอของท่าน และเราจำเป็นจะต้องทำการตรวจสอบยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีก่อนที่จะดำเนินการ หากท่านต้องการที่จะยื่นคำขอสำหรับหลายอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาส่งแยกคำขอพร้อมพร้อมข้อมูลของแต่ละบัญชี

ทางบริษัทรับทราบและให้ความสำคัญกับสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า และเราจะมุ่งมั่นที่จะทำตามคำขอที่ท่าน ให้เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ในทางการปฏิบัติและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

Jobs Search