'A Day in the Life' | Area Coach

January 15, 2020

More Drive, More Excellence

 

ไมเนอร์ ฟู้ด ประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมอาหารระดับโลกมาอย่างยาวนาน ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตรกรรมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า รวมทั้งยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร และการบริการให้ทัดเทียมกับระดับโลก ไมเนอร์ ฟู้ด ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของทีมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าในทุกๆ แง่มุม

ครั้งแรกกับซีรีย์ A Day in The Life ชวนให้มาติดตามการทำงานของคุณพงศกร เทียนศศิธร Area Coach แบรนด์สเวนซ่นส์ภายใต้การบริหารงานของ ไมเนอร์ ฟู้ด ตั้งแต่เนื้องานที่ทำประจำวัน จนถึงสิ่งที่ท้าทายและน่าภูมิใจในงานที่เขาทำ
พงศกร ค้นพบว่าในฐานะ Area Coach สิ่งที่ท้าทายที่สุดในงานของเขา คือการผลักดันและพัฒนาศักยภาพของทีมงาน รวมถึงการแนะแนวทางในการสร้างยอดขาย เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในงานที่ทำประจำวันของแต่ละสาขาที่ดูแล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านธุรกิจของบริษัท รวมถึงการสร้างความพึงพอใจในการบริการให้กับลูกค้า

และนี่จะทำให้เราเข้าใจความหมายของ Minor Is More

 

ค้นหางานที่เหมาะสมกับคุณ

ถึงเวลาที่จะท้าทายตัวเองสู่มาตรฐานใหม่ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
ผลักดันและสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า การงานที่ก้าวหน้าได้เร็วกว่า
ทั้งเชิงการพัฒนาส่วนบุคคลและการพัฒนาด้านความเป็นมืออาชีพ

Jobs Search