อีกความสำเร็จของ The Coffee Club ด้านการพัฒนาเยาวชนไทยสู่เชฟระดับโลก!

รู้ไหมว่า The Coffee Club ไม่เพียงแต่มอบประสบการณ์ที่ดีผ่านกาแฟ อาหาร และการบริการแก่ลูกค้าเท่านั้น แต่ยังมอบโอกาสและประสบการณ์ให้แก่เด็กไทยให้ก้าวไปเป็นเชฟระดับโลกที่ต่างประเทศอีกด้วย!

แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงและได้รับการยอมรับจากเวทีระดับประเทศ เมื่อโครงการ Chef Academy ของ The Coffee Club (ประเทศไทย) ภายใต้การบริหารของไมเนอร์ ฟู้ด คว้ารางวัล ‘นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2562’ หรือ HR Innovation Award ในระดับ Gold Award ที่จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมในการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยคุณปิติชัย เดชประเสริฐศรี Group Director - HR Innovation ของ The Coffee Club (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลจากคุณสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

 โดย The Coffee Club (ประเทศไทย) เป็นบริษัทเอกชนรายแรกในไทยที่สร้างมาตรฐานในการพัฒนาเชฟของโครงการ Chef Academy ได้เทียบเท่าระดับ Global Chef  เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยผ่านอาชีวศึกษา 17 แห่ง โดยผู้สําเร็จการศึกษาจะได้วุฒิระดับ ปวส. คุณวุฒิวิชาชีพของไทย รวมถึงได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ Australian Qualification Framework (AQF) และมีโอกาสไปทํางานที่ต่างประเทศในฐานะเชฟมืออาชีพ ถือเป็นการตอบโจทย์ในการสร้างอาชีพของเชฟไทยออกสู่ต่างประเทศ และยกระดับแรงงานไทยตามนโยบายของภาครัฐ จนปัจจุบัน Chef Academy ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอาชีพของเชฟทั่วโลก เพื่อป้อนให้กับ The Coffee Club ที่กําลังขยายธุรกิจไปอีกหลายประเทศทั่วโลก

รางวัลนี้คือหนึ่งในหลาย ๆ ความสำเร็จที่ยืนยันว่า The Coffee Club (ประเทศไทย) ไม่เพียงใส่ใจต่อความพึงพอใจของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังใส่ใจในเรื่องการพัฒนาเยาวชนไทย เพื่อติดอาวุธให้พวกเขาได้dก้าวไปเป็นเชฟที่ประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างยั่งยืน

Jobs Search