30 September 2019

MINT ประกาศแต่งตั้งนายคูลชาน ซิงห์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("MINT") ประกำศแต่งตั้งนายคูลชาน ซิงห์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลแทนนางปัทมาวลัย รัตนพล ซึ่งจะย้ายไปดำรงตำแหน่งรองประธาณคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (“SNP”) ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญของ MINT มาอย่างยาวนาน โดยนายคูลชานจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างและบริหารจัดการให้ MINT เป็นองค์กรในฝันในระดับสากล ทั้งใน 3 ธุรกิจหลัก ซึ่งได้แก่ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ไมเนอร์ ฟู้ด และ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
 


 

นายคูลชานจะประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ โดยมีหน้าที่ดูแลการบริหารงานด้านบุคคลของ MINT ในการพัฒนากลยุทธ์ทางด้านดิจิทัลและทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด กระตุ้น และรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับ MINT นอกจากนี้ นายคูลชานจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปองค์กร และจะรายงานตรงกับนายดิลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ MINT

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของ MINT กล่าวว่า “บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นายคูลชานจะเข้ามาร่วมทีมผู้บริหารของบริษัทในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่งจากหลากหลายอุตสาหกรรม นายคูลชานจึงเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนี้มากที่สุด และบริษัทมั่นใจว่านายคูลชานจะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญ ไม่เพียงแต่ในการสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อช่วยผลักดันความสำเร็จของ MINT แต่ยังได้นำประสบการณ์ที่สะสมมาสู่ทีมผู้บริหารของบริษัทอีกด้วย” นายวิลเลี่ยมกล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมอยากถือโอกาสนี้กล่าว ขอบคุณนางปัทมาวลัยสำหรับการทำงานให้กับบริษัทอย่างทุ่มเทตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี นางปัทมาวลัยถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญและมีคุณค่ามากต่อองค์กรในหลายๆ ด้าน และเมื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่ SNP ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทมาอย่างยาวนาน ผมเชื่อมั่นว่านางปัทมาวลัยจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของ SNP ในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ MINT ในฐานะผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน”

นายดิลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ MINT กล่าวว่า “ในปัจจุบันที่สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้ทันสมัยและทันต่อสภาวการณ์ของโลกจึงเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน ซึ่งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อันยาวนานของนายคูลชานจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้ MINT สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยนายคูลชานไม่เพียงแต่จะเป็นผู้นำทางด้านทรัพยากรบุคคลให้กับ MINT แต่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับอีกหลายหน่วยงานที่สำคัญของบริษัทเพื่อการปฏิรูปองค์กรอีกด้วย”

ก่อนการเข้ารับตำแหน่งที่ MINT นายคูลชานเคยดำรงตำแหน่งประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคลให้กับเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีหน้าที่บริหารจัดการหน่วยงานทรัพยากรบุคคลต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในเครือ นายคูลชานมีประสบการณ์ระดับสากลในธุรกิจที่ปรึกษาด้านบุคลากรมากว่า 20 ปีโดยมีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงและความเป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลงองค์กรและการปฏิรูปทรัพยากรบุคคล การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร นายคูลชานมีประสบการณ์การทำงานกับบุคลากรจากหลากหลายประเทศทั่วโลก และผ่านการใช้ชีวิตในหลายประเทศ ทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย อินเดีย และสิงคโปร์ ทั้งนี้ตำแหน่งที่สำคัญของนายคูลชานในอดีต ได้แก่ กรรมการผู้จัดการบริษัท Aon Hewitt Southeast Asia และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Mercer Singapore โดยนายคูลชานมีส่วนสำคัญในการช่วยผู้บริหารระดับสูงในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินกลยุทธ์การปฎิรูปโครงสร้างองค์กร”

นายคูลชานกล่าวว่า “MINT มีเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจที่ดียิ่ง โอกาสและความท้าทายข้างหน้าจะช่วยสร้างประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ ให้กับผม ในการที่จะนำมาและผลักดันพนักงาน 85,000 คน ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ” โดย นายคูลชานจะให้ความสำคัญกับศักยภาพด้านความก้าวหน้าและการพัฒนาทักษะของพนักงานเป็นอันดับแรก “เราจะเป็นกำลังสำคัญที่คอยช่วยสนับสนุนและผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และจะให้ความสำคัญในเรื่องการหลอมรวมการทำงาน ความทุ่มเท และจุดมุ่งหมายของพนักงานแต่ละคนของเรา พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกคน รวมทั้งสร้างทีมงานที่มีความแตกต่างเป็นหนึ่งเดียวระดับโลก” นายคูลชานกล่าว

ด้วยความต้องการที่จะช่วยเหลือสังคม นายคูลชานทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านการศึกษาหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการเป็นอาจารยืพิเศษที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (iMBA) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (BBA และ MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (BBA) นายคูลชานสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก XLRI School of Management Jamshedpur ประเทศอินเดีย และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

Jobs Search