MINT รับรางวัล BEST SET SUSTAINABILITY AWARDS และ OUTSTANDING DEAL OF THE YEAR ประจำปี 2562

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) รับ 2 รางวัลเกียรติยศของตลาดหุ้นไทย ในงาน SET AWARDS 2019 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้ง 2 รางวัลสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ความมุ่งมั่น และความแข็งแกร่งของ MINT ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการเป็นต้นแบบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จบนเวทีโลก
 
MINT ได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมประจำปี 2562” ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดมากกว่า 100,000 ล้านบาท โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความเป็นเลิศของ MINT ในการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ MINT เป็นสมาชิกในกลุ่ม Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) รางวัลด้านความยั่งยืนทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการยอมรับต่อมาตรฐานที่ดีของบริษัทในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
 

และอีกหนึ่งรางวัลสำคัญ คือ MINT เป็นหนึ่งในสองผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และได้รับรางวัล Outstanding Deal of the Year ประจำปี 2562 จากการเข้าซื้อเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อตลาดหุ้น ในด้านนวัตกรรมทางการเงิน การระดมทุน และการรวบรวมกิจการในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเกณฑ์การพิจารณารางวัล ได้แก่ 1) การริเริ่ม สร้างสรรค์ ต่ออุตสาหกรรม/ธุรกิจ/ตลาดทุน (Creativity)  2) ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ ต่อองค์กรที่สร้างสรรค์ธุรกรรม (Strategic Movement) 3) การสร้างผลกระทบต่อตลาดทุน ตลาดการเงิน และเศรษฐกิจในภาพรวม (Positive Impact) 4) การเปิดเผยข้อมูล (Governance): ธุรกรรมที่มีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
 
นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของ MINT กล่าวว่า "บริษัทรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งสำหรับความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่สูง บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์ทางด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสำเร็จของบริษัท และผลักดันธุรกิจด้วยทีมงานผู้บริหารที่มีคุณภาพ การดำเนินงานที่เป็นเลิศ และความรับผิดชอบอย่างสูงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"
 
“บริษัทมีความยินดีที่ได้รับรางวัลจากการเข้าลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปอีกรางวัลหนึ่ง เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานตลาดทุนไทยและสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศไทย โดยรางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันถึงความพยายามของบริษัทในการเข้าทำธุรกรรมเชิงกลยุทธ์ ซึ่งช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท” นายดิลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ MINT และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไมเนอร์ โฮเทลส์กล่าว

 

Jobs Search