เดอะ คอฟฟี่ คลับ คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

 

ถ้าพูดถึงชื่อของเดอะ คอฟฟี่ คลับ ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟที่มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการมอบประสบการณ์ที่ดีและน่าทำงานให้กับพนักงานด้วยเช่นกัน ยืนยันได้จากรางวัล ‘สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2562’ ที่เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) ภายใต้การบริหารของไมเนอร์ ฟู้ด เพิ่งคว้ามาได้สด ๆ ร้อน ๆ จากงาน Thailand Best Employer Award 2019 โดยคุณสุวัฒน์ กุลไพจิตร ผู้จัดการทั่วไป เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) ขึ้นรับรางวัลจากหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ - Country Head and Partner, Kincentric Thailand ณ โรงแรมไฮแอตต์ รีเจนซี่ สุขุมวิท 

รางวัลนี้จัดขึ้นโดย Kincentric บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 18 ติดต่อกัน เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจผ่านด้านทรัพยากรบุคคล และยกย่องบริษัทที่เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยประเมินผลจากบริษัททั่วเอเชียแปซิฟิคใน 4 ด้าน ได้แก่ ความผูกพันธ์ระหว่างองค์กรและพนักงาน, บทบาทขององค์กรและความเชื่อใจที่พนักงานมีให้องค์กร, ความว่องไวและพร้อมปรับเปลี่ยนขององค์กรในยุค disruption และการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) ได้ให้ความสำคัญทั้ง 4 ด้านมาอย่างต่อเนื่อง

ความสำเร็จที่ได้รับบนเวทีระดับประเทศครั้งนี้ ตอกย้ำให้เห็นถึงความเอาใจใส่และดูแลพนักงานของเดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) ที่คำนึงถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ก้าวไปอีกขั้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และพร้อมมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง 

Jobs Search