#WorkFromHome Story – มาตรการ Zero Touch Delivery เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้า

April 17, 2020

ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้า

 

ผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้หลายๆองค์กรมีนโยบายให้พนักงานต้องทำงานจากที่บ้าน #WorkFromHome เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส แม้วิกฤตนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจไปในหลายทิศทาง แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคือ ไมเนอร์ ฟู้ด ยึดมั่นในคำสัญญาที่ให้กับลูกค้าและใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้สิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญสูงสุดคือเรื่องคุณภาพอาหารที่ต้องสะอาด ปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง ดังนั้นเพื่อลดความกังวลใจของลูกค้าในด้านคุณภาพอาหารและบริการ ซึ่งรวมถึงการจัดส่งอาหารจนถึงลูกค้าอย่างปลอดภัย ไร้กังวล นี่คือที่มาของมาตรการด้านสุขอนามัย “Zero-Touch Delivery” ที่พร้อมปฎิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกบริการที่เราเสนอให้กับลูกค้า นำทีมโดยคุณกิตติเชษฐ์ สถิตย์นพชัย Marketing Director ของแบรนด์ The Pizza Company ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นและสำเร็จได้ภายใน 4 วันของช่วงเวลา Work From Home 

 

 

ทุกคนต้องเข้าใจตรงกันและเห็นภาพเดียวกัน

 

มาตรการ “Zero-Touch Delivery” การบริการจัดส่งแบบเว้นระยะห่าง และลดการสัมผัส โครงการนี้เกิดขึ้นและสำเร็จภายใน 4 วันของช่วง Work From Home หรือการทำงานจากที่บ้าน โดยต้องอาศัยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากทีมงานทั้งหมด ตั้งแต่การปรับรูปแบบการปฎิบัติตัวของพนักงาน การจัดหาเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้พอเพียง การสื่อสารทั้งภายในองค์กรและลูกค้า และสิ่งที่สำคัญที่สุดทีมงานทุกคนต้องมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ปฏิบัติงานภายใต้กรอบมาตรการ Zero-Touch Delivery อย่างเคร่งครัด และมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ การสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในแบรนด์อาหารและบริการจัดส่งของ 1112 Delivery ในช่วงเวลาเช่นนี้

 

 

Zero-Touch Delivery สำคัญทุกขั้นตอน  

 

Zero-Touch Delivery แบ่งการปฎิบัติงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก  
ส่วนที่ 1 การทำความสะอาดในทุกจุดและทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นภายในครัวไปจนถึงการ delivery อาทิเช่น มอเตอร์ไซค์ หมวกกันน๊อค ตู้ใส่อาหาร กระเป๋าร้อนใส่อาหาร รวมถึงมาตรการให้พนักงานทั้งในครัวและพนักงานส่งอาหาร รักษาความสะอาด ใส่หน้ากาก และใช้เจลล้างมือตลอดเวลา

ส่วนที่ 2 การเว้นระยะห่าง ระหว่างพนักงานส่งอาหารแและลูกค้า ทั้งในขั้นตอนของการจ่ายเงินและการจัดส่ง พนักงานส่งอาหารต้องใช้เจลล้างมือก่อนสัมผัสกล่องอาหาร วางอาหารในตำแหน่งที่เหมาะสมและรอลูกค้าในระยะห่าง 2 เมตรรวมทั้งแนะนำให้จ่ายด้วยบัตรเครดิต ด้วยการสอบถามล่วงหน้าและเตรียมเงินทอนไว้บนกล่องอาหารเพื่อลดการสัมผัสโดยตรงกับลูกค้า

 

 

ท่ามกลางการแข่งขันกันอย่างดุเดือดในธุรกิจ Food Delivery ในช่วงเวลานี้ ไม่ว่าจะเป็นบริการที่สะดวก รวดเร็ว หรือระบบในการสั่งอาหารที่เข้าใจง่าย แต่ท้ายสุดแล้วตัวแปรสำคัญที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจ ปลอดภัยไร้ความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์แบบนี้คือเรื่องความสะอาด ปลอดภัยที่ครอบคลุมถึงคุณภาพอาหารและการจัดส่งจนถึงลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีม 1112 Delivery ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน แตกต่างจากบริการจัดส่งอาหารอื่นๆ 

 

วิกฤต คือ โอกาส 

 

มาตรการ Zero-Touch Delivery นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของความสำเร็จช่วง Work From Home ที่น่าสนใจยิ่ง 
ไม่เพียงแต่ความพร้อมที่จะปรับตัวไปกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงทีแล้ว หัวใจสำคัญของความสำเร็จนี้คือ ทุกคนในทีมต้องมีความเชื่อมั่น เข้าใจ เห็นภาพเดียวกัน และช่วยเหลือกันอย่างที่สุด เพื่อทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นี่ก็คือมาตรการฉุกเฉินด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจาก ไมเนอร์ ฟู้ด และทีม ที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์อาหารและบริการของ 1112 Delivery ภายใต้เครือ ไมเนอร์ ฟู้ด 

#MinorIsMore #ZeroTouch #SuccessStory #WorkFromHome #Covid-19

ค้นหางานที่เหมาะสมกับคุณ

ถึงเวลาที่จะท้าทายตัวเองสู่มาตรฐานใหม่ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
ผลักดันและสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า การงานที่ก้าวหน้าได้เร็วกว่า
ทั้งเชิงการพัฒนาส่วนบุคคลและการพัฒนาด้านความเป็นมืออาชีพ

Jobs Search